Zespół Szkół
Ogólnokształcących dla
Dorosłych w Chrzanowie


ul. Piłsudskiego 14
32-500 Chrzanów
tel/fax: 32 623 41 62
e-mail: lodor@op.plzamknij